Aktualnie jesteś w wybranej lokalizacji 33-100 Tarnów, Słoneczna 28,

Polityka Prywatności

hashtag

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych stanowi zbiór zasad stosowanych przez podmioty działające w sieci franczyzowej Projekt Zdrowie prowadzonej przez spółkę Polskie Centra Dietetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim dla serwisów internetowych i systemu teleinformatycznego należących do tej spółki. Na potrzeby niniejszej polityki spółka Polskie Centra Dietetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, jak również Franczyzobiorcy sieci Projekt Zdrowie organizowanej przez tą spółkę, będą dalej zwani: łącznie PCD lub osobno jako Franczyzodawca (Spółka) albo Franczyzobiorcy.

PCD oraz franczyzobiorcy są współadministratorami danych osobowych Użytkowników serwisu oraz Klientów, których dane są zapisywane na serwerach należących do PCD.

PCD jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisów jakie zostały ujawnione przez Użytkowników w ramach dostępnych w serwisie narzędzi, jak również dane osobowe Klientów zapisane na serwerach PCD . PCD nie żąda, jak również nie przetwarza danych osobowych Użytkowników innych niż dane niezbędne do umówienia wizyty w centrum dietetycznym sieci Projekt Zdrowie oraz niezbędne do subskrypcji newslettera. PCD może przetwarzać dane Użytkowników serwisów dotyczące interakcji Użytkowników odwiedzających serwisy PCD. PCD może przetwarzać dane Użytkowników i Klientów na inne cele niż powyżej określone, jeżeli wyrazili na to dobrowolną zgodę.

DANE OSOBOWE

I. Uprawnienia Użytkowników

Każdy z Użytkowników serwisu i Klientów PCD posiada następujące uprawnienia w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez serwisy i system PCD:

1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych ;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
6) prawo wniesienia skargi do PUODO;
7) prawo do przenoszenia danych osobowych;
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona.

Powyższe uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i mogą być ograniczane, zgodnie z przepisami RODO, chociażby: uzasadnionym interesem PCD do przetwarzania danych osobowych, nie możnością zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika albo Klienta ze względu na nadmierne, czasochłonne lub kosztowne czynności jakie miałaby dokonać PCD realizując prawo Użytkownika albo Klienta. PCD podkreśla, że w pewnych sytuacjach realizacja żądania Użytkownika lub Klienta może wiązać się z anulowaniem subskrypcji newslettera, anulowaniem wizyty, niemożnością świadczenia innych usług przez PCD na rzecz Użytkownika lub Klienta. W omówionym przypadku PCD zawsze poinformuje Użytkownika przed realizacją żądania co do jego uprawnień w zakresie danych osobowych.

Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia w zakresie danych osobowych poprzez komunikację z PCD pod następującym adresem email dane.osobowe@projektzdrowie.info, również pocztą tradycyjną na adres siedziby PCD lub osobiście. W przypadku jeżeli komunikacja w zakresie żądania winna być przekazana do franczyzobiorcy sieci Projekt Zdrowie, Franczyzodawca przekaże żądanie do tegoż Franczyzobiorcy w ciągu 24 godzin od dnia dostarczenia żądania, informując o tym Użytkownika lub Klienta z jednoczesnym podaniem kanału kontaktu.

II. Bezpieczeństwo

PCD gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników oraz Klientów, jak również gwarantuje poufność danych osobowych Użytkowników i klinetów. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są gromadzone i przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej na zabezpieczonych serwerach PCD. Dane przechowywane na serwerach PCD posiadają kopie zapasowe zapewniające bezpieczeństwo przed ich utratą, kopie te mogą być przechowywane w „chmurze” w sposób zaszyfrowany.

PCD tworzy bazy danych osobowych, w szczególności bazy danych email. PCD gwarantuje bezpieczeństwo baz danych Użytkowników serwisu i Klientów sieci.

III. Odbiorcy danych

Podwykonawcy PCD mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu PCD. PCD gwarantuje bezpieczeństwo oraz poufność danych przetwarzanych przez podwykonawców PCD. PCD korzysta z usług Google oraz systemu MailChimp, co może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. PCD gwarantuje, że odbiorcy danych w Stanach Zjednoczonych przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

IV. Cele i czynności przetwarzania

1) Umówienie wizyty

Użytkownik serwisu PCD w ramach usługi umówienia wizyty, może przekazać PCD dane kontaktowe w postaci:

1. Imienia i Nazwiska
2. Numeru telefonu

Przy przekazywaniu powyższych danych Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umówienia wizyty, jak również zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże bez zgody na przetwarzanie danych celem umówienia wizyty, nie będzie możliwy kontakt z Użytkownikiem

Dane podane podczas umówienia wizyty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych celem marketingu, mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu przez PCD, w celach zgodnych z wyrażoną przez Użytkownika zgodą.

2) Newsletter

Użytkownik, który zamierza zapisać się do newslettera, za pomocą którego PCD przekazuje informacje o swoich usługach, ofertach, promocjach i bieżącej działalności, podaje swój adres mailowy. Adres mailowy Użytkownika newslettera jest gromadzony w bazie mailowej PCD.

Zapisanie się do newslettera wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody jest podana podczas procedury zapisu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże niezbędne celem zapisania się na newsletter.

Dane gromadzone na potrzeby prowadzenia newslettera będą przechowywane przez okres prowadzenia newslettera. Użytkownik w każdym czasie będzie mógł zrezygnować z otrzymywania wiadomości z newslettera. W takim przypadku adres email Użytkownika, nie będzie wykorzystywany jako narzędzie kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże dane podane podczas zapisu dalej będą przechowywane przez PCD, celem obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zapisaniem się na newsletter, co wynika z uzasadnionego interesu PCD.

Dane podane podczas zapisu na newsletter, mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu przez PCD, w celach zgodnych z treścią wyrażonej zgody.

Użytkownik może w każdym czasie sprostować dane podane podczas zapisu na newsletter.

3) Kontakt

Użytkownik kontaktujący się z PCD, w sposób naturalny przekazuje swój adres email oraz inne dane podane w treści maila. Inicjując kontakt Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem kontaktu.

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika podczas kontaktu nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu, jak również gromadzeniu w ramach baz danych PCD, chyba że Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę.

PCD dokonuje archiwizacji korespondencji prowadzonej ze swoimi Klientami oraz Użytkownikami serwisu. Podstawą archiwizacji korespondencji jest uzasadniony interes PCD, celem wykazania treści tej korespondencji w przyszłości. Korespondencja będzie archiwizowana przez PCD przez okres maksymalnie 10 lat.

4) Cele marketingowe

Użytkownicy serwisu podczas rejestracji konta oraz umawiania wizyty, jak również Klienci lub potencjalni Klienci podczas pierwszego kontaktu z PCD, mogą być proszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, w szczególności adresu email na potrzeby akcji marketingowych (również na portalach społecznościowych) i oferowania produktów PCD.

Dane podane PCD w powyższych celach będą mogły podlegać automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu. Adresy email Użytkowników oraz Klientów będą gromadzone w bazach danych PCD na potrzeby automatycznego mailingu. W/w dane będą służyły do reklamowania usług i produktów PCD na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).

Dane zgromadzone przez PCD w powyższych celach będą przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat, chyba że Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych w tych celach.

PLIKI „COOKIES” I POZOSTAŁE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

I. „Cookies” – informacje ogólne

PCD w ramach swoich serwisów wykorzystuje pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników serwisu. PCD wykorzystuje następujące pliki cookies: cookies mailchimp, cookies google analitycs, cookies callpage.

Cookies wykorzystywane przez PCD to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny PCD (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). PCD wykorzystuje zarówno pliki cookies własne, jak również pliki podmiotów świadczących usługi na rzecz PCD.

Użytkownik serwisu podczas pierwszej wizyty na stronie jest informowany o stosowaniu plików cookies. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą na stosowanie wszystkich wykorzystywanych przez PCD plików cookies.

Użytkownik serwisu posiada możliwość zmiany ustawień plików cookies, nawet poprzez usunięcie plików cookies. Wyjaśnienia na ten temat są zawarte w menu pomocniczym przeglądarki Użytkownika. Jednakże Użytkownik nie może usunąć, jak również zmienić ustawień plików cookies stosowanych jedynie celem ulepszania pracy serwisu.

II. Google Analytics

PCD w ramach plików cookies wykorzystuje narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC z siedzibą w USA. Informacje zebrane przez serwisy PCD są przechowywane w ramach tegoż narzędzia na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Analytics gromadzi informacje w zakresie interakcji Użytkownika na stronie PCD. PCD nie gromadzi danych w postaci IP Użytkownika. PCD wykorzystuje anonimizację adresu IP Użytkownika i w ten sposób adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP nie jest łączony z innymi danym zbieranymi przez Google.

Użytkownik posiada uprawnienie do zmiany ustawień plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, w sposób omówiony w pkt I powyżej.

III. Cookies.

W ramach serwisu stosuje się następujące rodzaje Plików cookies:
1) sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy do czasu opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
2) stałe – Pliki cookies, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę,
3) trackingowe – Pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Serwis kampanii internetowych i działań marketingowych. Pliki te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie,
4) analityczne – Pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące w Serwisie związane z przepływem i zachowaniem Usługobiorców w celu optymalizacji Serwisu. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
5) reklamowe – umożliwiają dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorców,
2) udostępnienia narzędzi społecznościowych, pozwalających m.in. na ocenę, komentowanie oraz udostępnianie w mediach społecznościowych Serwisu,
3) ulepszenia Serwisu, w tym optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Usługobiorcy Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
4) identyfikowania źródła, z którego Usługobiorca dotarł do Serwisu,
5) tworzenia statystyk, które umożliwią ulepszanie struktury i zawartości Serwisu,
6) utrzymanie sesji Usługobiorcy w Serwisie (po uwierzytelnieniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia,
7) wyświetlania Usługobiorcy reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie,
8) zapamiętania historii odwiedzonych podstron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

IV. Narzędzia marketingowe Facebooka

PCD wykorzystuje narzędzia zapewniane przez Meta Platforms Ireland Limited do reklamowania swoich usług w portalu społecznościowym Facebook.

Użytkownik rejestrujący konto w serwisie PCD, względnie składający zamówienia w serwisie lub Klient, którego email został dodany do bazy mailingowej PCD, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie działań marketingowych PCD, może otrzymywać spersonalizowane reklamy na portalu Facebook.

W tym zakresie narzędzia Facebooka po połączeniu z bazą mailingową PCD w sposób automatyczny przetwarzają dane Użytkownika z Facebooka i prezentują na tym portalu konkretne treści reklamowe dla konkretnego Użytkownika.

Pierwsza konsultacja bezpłatnie !
Umów się na wizytę
w swoim mieście!
Znajdź najbliższy gabinet

Jak działamy?

Skontaktuj się z naszym dietetykiem, który przygotuje dla Ciebie indywidualny plan żywieniowy.
dietetyk pomaga
  • Umawiasz się na spotkanie
    lub konsultację online!
  • Analizujemy skład Twojego ciała pod kątem zawartości tkanki tłuszczowej czy nawodnienia organizmu
  • Dopasowujemy do Ciebie dietę
  • Opracowujemy plan diety
  • Razem analizujemy postępy
2023 © Projekt Zdrowie. Polskie Centra Dietetyczne. Wszelkie prawa zastrzeżone .